giới thiệu về sản phẩm

L&B TECHNOLOGY

PHÒNG NGHE NHÌN

Tính năng

Đây là một hệ thống đơn giản và hiệu quả để sử dụng như hệ thống âm thanh và video có thể thực hiện các sự kiện khác nhau như thuyết trình, thuyết trình, họp và kiểm tra của chính phủ trong phòng nghe nhìn và các lớp học trung bình và lớn của trường học và văn phòng thành phố.

PHÒNG NGHE NHÌN


문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.