giới thiệu về sản phẩm

L&B TECHNOLOGY

PHÒNG ĐA NĂNG  (LOA MẢNG)

Tính năng 

Hệ thống âm thanh và hình ảnh phù hợp với không gian đa năng như đô thị, trường học … Đây là một hệ thống đơn giản và hiệu quả để sử dụng cho các giảng đường đa năng và phòng tập thể dục nhỏ như bài giảng, học tập thể thao và trò chơi trong nhà.

PHÒNG ĐA NĂNG (LOA MẢNG)


문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.