giới thiệu về sản phẩm

L&B TECHNOLOGY

HỆ THỐNG TRUYỀN VÀ CHỈNH SỬA VIDEO

Tính năng

  • Giải pháp tổng thể cho việc sản xuất nội dung HD, nó cung cấp tất cả môi trường cho sản xuất video như bộ trộn video HD 3 kênh, studio ảo HD, truyền phụ đề HD, quay video HD thay vì truyền video đơn giản.
  • Sản xuất các nội dung như quay camera, studio ảo, kết hợp video và phụ đề HD cũng như truyền cuối cùng sang môi trường HD và nhận truyền video HD sang khu vực khác.
HỆ THỐNG TRUYỀN VÀ CHỈNH SỬA VIDEO


문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.