giới thiệu về công ty

L&B TECHNOLOGY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
Công ty L&B Technology luôn dẫn đầu bằng năng lực công nghệ tối ưu nhất
Chúng tôi sẽ tiếp cận với khách hàng bằng niềm tin rằng điều tốt nhất sẽ tạo ra điều tuyệt vời nhất để làm hài lòng khách hàng. 


문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.