giới thiệu về công ty

L&B TECHNOLOGY

ĐỊA ĐIỂM 


Trụ sở chính 


Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 


Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400  

FAX. 82-2-6052-3402

Trung tâm lưu thông phân phối L&B

Tầng 1, Tòa nhà Hanil, số 57, đường số 208, đại lộ Asiad, quận Dongnae, thành phố Busan

Điện thoại. 070-7004-7107 | FAX. 070-7004-7114


Nhà máy tại Busan

Tầng 2, Tòa nhà Hanil

Điện thoại: 070) 7004-7110


Trung tâm nghiên cứu công nghệ

Tầng 3, Tòa nhà Hanil

Điện thoại: 070) 7004-7112~3문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.