giới thiệu về công ty

L&B TECHNOLOGY

CHỨNG NHẬN 
Hiện trạng chứng nhận chất lượng 

Hiện trạng chứng nhận công ty 

Hiện trạng chứng nhận giấy phép 

Hiện trạng chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ 

Hiện trạng chứng nhận tư cách tham gia tổ chức 

Hiện trạng chứng nhận được công nhận 

Hiện trạng thỏa thuận 문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.