Digital Professional Audio Products

디지털 매트릭스 앰프를 이용한
다원화 방송 시스템

지속적인 방송장비 개발과 연구로 

차별화된 기술력을 보유한 전문기업 엘앤비기술

 ABOUT US 
L&B Technology


Hệ thống phát sóng đa dạng sử dụng bộ khuếch đại ma trận kỹ thuật số

L&B Technology Co, Ltd là nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị viễn thông có dây, thiết bị viễn thông không dây, sản xuất thiết bị ứng dụng * Là một nhà sản xuất thiết bị truyền thông không dây thì đây là một công ty thiết kế và xây dựng chuyên ngành phát triển và sản xuất thiết bị âm thanh phát sóng cần thiết để cung ứng cho các trường học, văn phòng chính phủ, các cơ quan nhà nước địa phương và các công ty.

 L&B TECHNOLOGY  
Digital Audio System


HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHÁT SÓNG
HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHÁT SÓNG
HỆ THỐNG KỸ THUẬT SỐ CHUYÊN QUẢN LÝ VIỆC PHÁT SONG
HỆ THỐNG KỸ THUẬT SỐ CHUYÊN QUẢN LÝ VIỆC PHÁT SONG
PHÒNG ĐA NĂNG
PHÒNG ĐA NĂNG
PHÒNG HỌP
PHÒNG HỌP
HỆ THỐNG TRUYỀN VÀ CHỈNH SỬA VIDEO
HỆ THỐNG TRUYỀN VÀ CHỈNH SỬA VIDEO


문의하기카탈로그Hỏi đáp

Inquiry


Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc về Công ty L&B Technology.
Catalogue

Catalog


Hãy tải catalogue trực tuyến của Công ty L&B Technology.

Trụ sở và Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Công ty L&B Technology

Số 3, đường Minam, quận Yeonje, thành phố Busan (Phường Geoje, Tòa nhà L&B)  

Điện thoại. 82-51-851-3400 | FAX. 82-51-851-4646

E-mail: lnb21@hanmail.net


Seoul, văn phòng chi nhánh Gyeonggi 

Số 19, đường 34-ga, đường Seohaean, quận Guro, thành phố Seoul (309-32, phường Gaebong)

Điện thoại. 82-2-6052-3400 

FAX. 82-2-6052-3402

© 2020 L&B Technology co.,Ltd. All Rights Reserved.